Het Bedrijf BWT Bouwstaal

 

BWT Bouwstaal bv. is een modern KOMO-gecertificeerde prefab-wapeningscentrale die haar producten voor het grootste deel afzet in de prefab betonindustrie. Het bedrijf biedt inmiddels aan ca. 15 personen werk. Kwaliteit en flexibiliteit zin bij BWT Bouwstaal bv. vanzelfsprekende begrippen.

Door goed overleg met klanten/afnemers in de beginfase / ontwikkelings fase van een project worden wapeningstechnische problemen en problemen m.b.t. instortvoorzieningen zo vroeg mogelijk onderkend en wordt getracht deze op te lossen, waarbij de wensen van de afnemer en de kwaliteit voorop staat.

Ten gunste van het produktieproces van de afnemer kan in gezamenlijk overleg worden besloten om bepaalde instortvoorzieningen, zoals stekkenbakken, lasplaten, gaines, spouwankers, etc., direct in het te produceren element mee te vlechten, zodat deze ook niet meer achteraf ingebouwd hoeven te worden door de betonfabrikant.

Door de bij BWT Bouwstaal bv. aanwezige jarenlange ervaring, know how en door grote inzet van alle medewerkers binnen het bedrijf en tevens door de flexibele inrichting van de produktiehallen, kan vrijwel elk type element en elke soort opdracht gerealiseerd worden.

Het goed ge-outileerde machinepark bij BWT Bouwstaal bv. bestaat naast de vele lasapparaten uit 3 beugelautomaten, een knipstraat met buigbanken en een mattenbuigmachine.

De capaciteit van de beugelautomaten samen reikt van 6 tot 16 mm. draaddikte, waarbij vrijwel alle vormen van beugels, etc. gedraaid kunnen worden.

Het laswerk gebeurt op lastafels en/of in dichte, gesloten lasmallen die op elke gewenste maat en vorm zijn in te stellen.

Hierop worden alle sparingen en instortvoorzieningen afgetekend.

Voor grote series kunnen vaste mallen worden ingezet

Het laswerk van BWT Bouwstaal bv. is gecertificeerd volgens BRL-0503, categorie 2, verhouding 6-25/ 8-40.